Våra snickare i Härjedalen förklarar vad som räknas som ett byggnadsarbete

När du ska utföra byggarbeten som exempelvis vid nybyggnation eller då du ska renovera en fastighet kan du anlita våra professionella snickare i Härjedalen som utför arbetet korrekt och med högsta kvalitet. Här kan du läsa mer om vad som räknas som byggnadsarbeten.

Byggnadsarbeten omfattar många saker som bland annat nybyggnationer, ombyggnad och renoveringar. Ett arbete kan vara både stort eller litet, omfatta en eller flera personer och pågå under en kortare tid eller under en längre period. Om du exempelvis ska bygga en altan eller måla dina fönster i Härjedalen med hjälp av en snickare så klassas det som byggnadsarbeten. Om du vill få hjälp med att utföra arbeten på din fastighet kan du kontakta oss på Norsbro Bygg & Entreprenad som har yrkesutbildade och erfarna hantverkare inom ett flertal olika byggområden. Våra snickare är verksamma i hela Härjedalen och kan utföra jobb inom alla arbetsområden vi går igenom i denna artikel. 

 

Detta räknas som byggnadsarbete

För att räknas som ett arbete inom byggområdet krävs det att arbetet utförs i syfte att bygga eller underhålla en konstruktion. Det är inte bara arbeten som utförs på fastigheter som omfattas utan kan även vara andra typer av konstruktioner och anläggningar. Nedan finner du en del av de arbetsområden som räknas som byggnadsarbete.


 • Nybyggnationer, ombyggnad och tillbyggnad
  Denna kategori omfattar att bygga nytt hus, garage, industrilokal eller en tilläggsbyggnation. 
  Även externa konstruktioner som att bygga en bro, ett vindkraftverk eller en solcellsanläggning faller inom ramen för denna kategori. 


 • Renovering och underhåll av byggnader och konstruktioner
  Till denna kategori hör arbeten som att renovera sin fastighet invändigt eller utvändigt, målningsarbeten, takomläggning, tilläggsisolering och fönsterbyte. Även installationer av VVS, värmesystem, ventilation, eller elektricitet hamnar i denna kategori. 

 

 • Markarbeten
  Kategorin markarbeten omfattar anläggning av en husgrund, schaktning av en tomt, nedgrävning av VVS och elektricitet samt att bygga vägar.

När behöver man veta om det är ett byggnadsarbete

Eftersom byggverksamhet omfattas av olika krav som exempelvis säkerhetskrav, miljökrav, krav på utbildning eller certifieringar, bygglov och annan tillståndsplikt så behöver man veta vad som räknas som byggarbeten. Detta kan även vara viktigt för dig som privatperson då vissa byggarbeten möjliggör för dig att kunna erhålla ett skatteavdrag, så kallat ROT-avdrag.

 

Anlita våra snickare i Härjedalen för dina byggarbeten

Behöver du utföra byggarbeten på din fastighet eller din tomt kan du vända dig till oss på Norsbro Bygg & Entreprenad som utför alla typer av tjänster inom byggbranschen. Genom att anlita våra yrkesutbildade snickare från Härjedalen som är certifierade inom sina respektive områden kan du vara trygg med att arbetet utförs enligt gällande branschregler. Du kan använda vårt formulär för att boka ett kostnadsfritt möte så att vi kan diskutera ditt byggprojekt, utan några förpliktelser.